شرایط بازگشت ۷ روزه کالا

شرایط بازگشت 7 روزه کالا تیک سرویس

در صورت مغایرت کالای ارسال شده با کالای درخواست شده

پس از ارسال محصول سفارش شده و به محض دریافت و مشاهده محصول توسط مشتری، چنانچه مغایرتی بین درخواست مشتری و کالای ارسال شده مشاهده گردد مشتری میتواند بدون مخدوش و پاره کردن کارتن محصول آن را به دفتر تیک سرویس مرجوع نماید و از شرایط ضمانت ۷ روزه برگشت کالا استفاده نماید.

–  در صورت گذشت ۲۴ ساعت از تاریخ خرید کالا و عدم پیگیری مشتری، به درخواست تعویض محصول پاسخ داده نخواهد شد.

– در صورت پاره شدن یا مخدوش شدن کارتن و یا هرگونه نوشتن روی آن، ضمانت برگشت ۷ روزه کالا باطل میگردد.

در صورت مشاهده ایراد یا اشکال فنی در دستگاه

 در صورتیکه کالای خریداری شده از وبسایت تیک سرویس پس از نصب و راه اندازی مشکل فنی داشته باشد، مشتری پس از مشاهده آن باید با دفتر فروش تیک سرویس تماس گرفته و مراتب را به اطلاع مدیر بخش فروش برساند. پس از پیگیری ، بازدید و هماهنگی با کارشناسان شرکت سازنده دستگاه و تایید ایشان مبنی بر ایراد فنی دستگاه، دستگاه فروخته شده شامل ضمانت برگشت هفت روزه میگردد.

– مشتری حتما در صورت مشاهده ایراد و مشکل فنی در دستگاه باید مراتب را تا ۷ روز پس از تاریخ فاکتور خرید به دفتر تیک سرویس اعلام نماید. در غیر این صورت و گذشت ۷ روز پس از خرید، تضمین ۷ روزه برگشت کالا باطل میشود.

– در صورتیکه نصب و راه اندازی دستگاه توسط افراد غیر مجاز و غیر از تکنسینهای نصب و راه اندازی شرکت سازنده محصول و در شرایط غیر استاندارد نصب و راه اندازی گردد، تضمین ۷ روزه برگشت کالا باطل میشود.

در صورت انصراف مشتری از خرید

در صورت ثبت سفارش خرید و پرداخت توسط مشتری و انصراف ایشان از خرید، تا قبل از ارسال کالا مشتری میتواند با تماس با دفتر تیک سرویس نسبت به انصراف خود اقدام نماید.

در صورت انصراف مشتری پس از ارسال به آدرس ایشان، باید مراتب برگشت کالا به دفتر تیک سرویس اعلام و پس از تایید کارشناس خدمات و در صورتیکه کالا و کارتن آن صحیح و سالم باشد، مبلغ آن پس از گذشت مراحل اداری به مشتری عودت میگردد.

خسارت در حین حمل و نقل کالا

در صورتیکه در حین حمل و نقل کالا خسارتی به آن وارد شود، مشتری میتواند تا ۲۴ ساعت از تاریخ خرید گزارش خسارت وارده را به دفتر تیک سرویس اعلام نماید و با تایید کارشناس خدمات نسبت به عودت و تعویض آن اقدام نماید.

– کلیه کالاها با بسته بندی اصلی شرکتی تحویل مشتری میگردد. هر موردی که باعث مخدوش یا پاره شدن کارتن یا جعبه اصلی کالا و متعلقات آن شود، امکان استفاده از ضمانت بازگشت را از بین می برد. 

– ارسال اصل فاکتور فروش همراه با کالای مورد نظر الزامی میباشد.