مراحل اختصاص تکنسین

مراحل اختصاص تکنسین خدمات

پس از ثبت سفارش خدمات شما مشتری گرانقدر بصورت تلفنی یا آنلاین، کار شما به مدیریت بخش خدمات ارجاع میگردد. با مدیریت مدیر بخش خدمات و متناسب با آدرس، مارک و مدل و ایراد دستگاه، بین تکنسینهایی که در سطح مناطق تحت پوشش آماده به کار میباشند، بهترین گزینه انتخاب و ایشان پیگیر تعمیر دستگاه شما میگردد.

تکنسین موظف میگردد تا کار تعمیر و سرویس دستگاه شما را تا انتها پیگیری نماید و در نهایت دستگاه را بدون ایراد به شما تحویل نماید.

لازم بذکر است در صورتی که شما مشتری گرانقدر نسبت به هر یک از مراحل کار شکایتی داشته باشید، با ثبت فرم شکایات در قسمت فوتر صفحه اصلی میتوانید شکایت خود را ثبت نمایید تا با ارجاع به واحد مربوطه و نهایتا مدیریت مرکز خدمات تیک سرویس نسبت به پیگیری شکایت شما اقدام گردد.