روش تنظیم ترموستات کلایماست

ترموستات کلایماست

در این مقاله به طور مختصر به نحوه تنظیم مدل های مختلف ترموستات کلایماست می پردازیم.

ترموستات سری شش کلایماست

ترموستات کلایماست دیجیتال CLX 6400

 • اگر می خواهید ترموستات را در حالت آماده به کار تنظیم کنید، کلید پاور را فشار دهید تا این که علامت پاور در بخش صفحه نمایش به رنگ آبی نشان داده شود و تمام مراحل دیگر را نادیده بگیرید. در غیر این صورت، کلید پاور را فشار دهید تا علامت پاور در قسمت مشخص شده ظاهر شود و مراحل بعدی را ادامه دهید.

چندین بار از کلیدهای “▲” یا “▼” استفاده کنید تا بخش آبی رنگ شکل شروع به چشمک بزند. برای انتخاب فصل از کلید “+” یا “-” استفاده کنید.

 • برای تنظیم ساعت و تقویم

 چندین بار از کلید “▲” یا “▼” استفاده کنید تا ساعت روی ترموستات شروع به چشمک زدن کند. برای تنظیم آن از “+” یا “-” استفاده کنید. سپس همین کار را برای تنظیم دقیقه انجام دهید. برای تعیین روزی که در شکل نیز به رنگ آبی مشخص شده است ، تمام عملیات را تکرار کنید.

 • برای تنظیم دمای دلخواه

 دمای مورد نظر را با استفاده از کلید “▲” یا “▼” انتخاب کنید. عنوان سلول دمای صفحه نمایش “دمای مورد نظر” را نشان می دهد، در حالی که بخش آبی رنگ در شکل شروع به چشمک می زند. برای تنظیم دما از کلید “+” یا “-” استفاده کنید.

 • برای انتخاب حالت عملکرد فن

با فشار دادن کلید کلید “▲” یا “▼” پیاپی تا زمان چشمک زدن، بخش آبی صفحه را انتخاب کنید. از کلید “+” یا “-” استفاده کنید تا بین حالت عادی، اتوماتیک یا مداوم فن یکی را انتخاب کنید.

 • برای انتخاب سرعت مورد نظر فن

 اگر حالت عملکرد خودکار فن را انتخاب کرده اید، این بخش را نادیده بگیرید. در غیر این صورت چندین بار پیاپی از کلید “▲” یا “▼” استفاده کنید تا بخش آبی شروع به چشمک زدن کند. سپس از کلید “+” یا “-” استفاده کنید تا سرعت فن مورد نظر را انتخاب کنید.

 • برای انتخاب دمای صرفه جویی در مصرف انرژی

دمای صرفه جویی در مصرف انرژی ۵ درجه سانتیگراد بالاتر از دمای مورد نظر در تابستان یا ۵ درجه سانتیگراد پایین تر از دمای مطلوب در زمستان است.

 • برای تنظیم برنامه هفتگی

 از کلید “▲” یا “▼” استفاده کنید تا این که نوار اشاره جدول برنامه ریزی را نشان دهد، همان طور که در شکل مشخص شده است. برای ورود به این صفحه از کلید “+” یا “-” استفاده کنید. شکل زیر در صفحه نشان داده می شود.

هر ستون جدول یک روز واحد را نشان می دهد و هر سطر یک مناسبت را نشان می دهد. کلید “▲” یا “▼” را فشار دهید تا مناسبتی را که می خواهید تنظیم کنید انتخاب کنید. هر سلول زمان مشخص شده در ساعت را نشان می دهد. برای تغییر آن از کلید “+” یا “-” استفاده کنید. برای انتخاب یک روز دیگر برای تنظیم می توانید کلید “▲” یا “▼” تا زمانی که دکمه “روز قبل / بعد” چشمک می زند انتخاب کنید. از کلید “▲” استفاده کنید تا مناسبتی را که دوست دارید انتخاب کنید و آن را مطابق توضیحات بالا تنظیم کنید.

برای کپی کردن ستون کامل تنظیمات برای یک روز مشخص به روز قبل یا روز دیگر، روزی را که می خواهید آیتم آن را کپی کنید با استفاده از دکمه “روز قبلی / بعدی” انتخاب کنید. با فشار دادن کلید “▼” دکمه “کپی به روز گذشته / روز بعد” را انتخاب کنید. دکمه به همراه ستون روز مشخص شده چشمک می زند. برای کپی کردن تنظیمات روز بعد از کلید “-” یا “+” استفاده کنید تا آن را در روز قبل کپی کنید.

 • برنامه برنامه هفتگی را روشن کنید.

بخش آبی رنگ با فشار دادن پیاپی کلید “▲” یا “▼” روی صفحه ترموستات چشمک می زند. برای فعال یا غیرفعال کردن برنامه ، کلید “+” یا “-” را فشار دهید.

 • فعال کردن قفل کودک

به مدت ۳ ثانیه کلیدهای “+” و “-” را فشار دهید. نماد قفل همان طور که در شکل مشخص شده است روی صفحه ظاهر می شود. تا زمانی که قفل را آزاد نکنید، تمام کلیدها عملکردی ندارند. برای آزاد سازی قفل، کلید “+” یا “-” را دوباره به مدت ۳ ثانیه با هم فشار دهید تا نماد کلید مانند در قسمت آبی صفحه نمایش ظاهر شود. همه کلیدها پس از آن عملیاتی می شوند.

ترموستات سری prossimo کلایماست

ترموستات سری prossimo

 • اگر نمی خواهید مدتی از تهویه هوا استفاده کنید، ترموستات را به حالت آماده به کار تغییر دهید. صفحه نمایش باید نشانگر آماده به کار را نشان دهد (۶). اگر این طور نیست، فقط کلید پاور (۱۲) را فشار دهید. نماد آماده به کار ظاهر می شود. در غیر این صورت، اگر می خواهید از سیستم تهویه مطبوع خود استفاده کنید، نشانگر حالت عملیاتی باید روی صفحه نمایش داده شود. اگر اینطور نیست، فقط کلید پاور (۱۲) را فشار دهید. نشانگر حالت عملیاتی در آن جا نشان داده می شود.
 • برای انتخاب حالت گرمایشی یا سرمایشی از کلید حالت عملکرد گرما / سرما استفاده کنید. نشانگر شعله (۷) بر روی صفحه نشان می دهد که دستگاه برای گرمایش تنظیم شده است، در حالی که برف نشان دهنده حالت سرما است، اگر شاخص بر روی حالت گرما/ سرما تنظیم شود دستگاه به طور خودکار بین گرمایش و سرمایش بر اساس دمای تنظیم شده و دمای اتاق تغییر می کند. دو حالت آخر ممکن است توسط همه دستگاه های تهویه مطبوع پشتیبانی نشود و بر همین اساس ممکن است در کلیه مدل های ترموستات در دسترس نباشد.
 • سرعت فن مورد نظر خود را با استفاده از کلید سرعت فن تنظیم کنید (۱۴). اگر بالاترین سرعت فن انتخاب شد و کلید سرعت فن (۱۴) مجدداً فشرده شود، دستگاه وارد حالت تغییر سرعت خودکار فن می شود که مطلوب ترین سرعت فن را به طور خودکار تعیین می کند. برای انتخاب دوباره سرعت فن مجدداً، کلید سرعت فن را فشار دهید. دستگاه از این حالت خارج می شود و کمترین سرعت فن انتخاب می شود.
 • برای افزایش یا کاهش درجه حرارت از کلید “+” یا “-” استفاده کنید. ۲۵ درجه سانتیگراد به طور معمول برای بیشتر افراد و محیط ها مناسب است.

ترموستات سری هشت کلایماست

ترموستات سری هشت کلایماست

 • اگر می خواهید از سیستم تهویه مطبوع استفاده کنید، دستگاه را به حالت عملیاتی تغییر دهید. از طرف دیگر می توانید ترموستات را به حالت آماده به کار تغییر دهید. هنگامی که دستگاه در حالت عملیاتی است و به معنای این است که دستگاه در حالت آماده به کار است. لمس کردن نشانگر حالت مورد استفاده حالت های دیگر را فعال می کند.
 • با لمس کردن بخش۴، حالت مطلوب کار دستگاه تهویه مطبوع خود را انتخاب کنید. این گزینه ها شامل سرمایش، گرمایش ولی دو حالت دیگر یعنی تغییر اتوماتیک سرما/گرما و حالت فن به شرطی قابل انتخاب است که دستگاه شما این دو حالت را در بر داشته باشد.
 • با لمس کردن بخش ۵، سرعت فن مناسب را انتخاب کنید. انتخاب سرعت فن از پایین ترین تا بالاترین سرعت فن موجود می باشد و همچنین حالت تغییر سرعت اتوماتیک فن نیز قابل انتخاب است.
 • برای تنظیم دما بخش ۱ را لمس کنید. ۲۵ درجه سانتیگراد برای بیشتر افراد و محیط ها مناسب است.

نحوه تنظیم ترموستات retro کلایماست

ترموستات retro

 • برای تنظیم دما

(۲) را در جهت عقربه های ساعت برای افزایش دمای مورد نظر یا خلاف جهت عقربه های ساعت جهت کاهش درجه حرارت مورد نظر بچرخانید.

 • انتخاب سرعت فن

سوئیچ اسلاید در گوشه سمت چپ بالای دستگاه سرعت فن را تعیین می کند. برای کاهش سرعت فن، آن را به سمت راست و برای افزایش سرعت فن آن را به سمت چپ بکشید. دستگاه از سه سرعت فن پشتیبانی می کند. نشانگر زیر سوئیچ (۶) سرعت فن عملکرد را بر اساس انتخاب شما نشان می دهد.

 • خاموش کردن تهویه هوا

اگر قصد استفاده از دستگاه تهویه مطبوع برای یک دوره معینی ندارید، تهویه هوا را خاموش کنید. سوئیچ را در گوشه سمت چپ پایین ترموستات (۵) در موقعیت میانی قرار دهید.

 • تغییر حالت سرمایش و گرمایش

سوئیچ عملکرد (۵) را در گوشه سمت چپ پایین دستگاه برای گرمایش به سمت راست بکشید. نشانگر بالای سوئیچ نشانگر شعله را نشان می دهد. برای انتخاب سرمایش، آن را به سمت چپ بکشید. نشانگر بالای سوئیچ نشانگر برف را نشان می دهد.

درج شده در

4
Leave a Reply

avatar
2 تعداد نظرها
2 تعداد پاسخ ها
1 دنبال کنندگان
 
بیشترین نظر
محبوب ترین
  تنظیم هشدار برای :  
جدیدترین قدیمی ترین محبوب ترین
هشدار برای
علی
مهمان
علی

سلام حالت norm و cont میشه توضیح بدین چه عملی انجام میده

مدیر سایت
Admin

با سلام و عرض ادب
در حالت Norm شما میتوانید دور فن را بصورت دستی کنترل کنید. دور فن کم ، متوسط و یا زیاد میتوانید تنظیم کنید.
نقطه مقابل Norm حالت Auto میباشد که متناسب با دمای اتاق دور فن را بصورت اتوماتیک کم یا زیاد میکند.
اگر حالت Cont فعال باشد، فن بصورت مداوم روشن می ماند و دما توسط قطع و وصل شدن کمپرسور یا شیر برقی تنظیم میشود.
با تشکر

ارمین
مهمان
ارمین

برای کار کردن یک سره سری شش بدونه خاموش شدن چه کار باید کرد

مدیر سایت
Admin

با سلام و احترام
لطفا تماس بگیرید. باید بر اساس نوع عملکرد دستگاه، راهنمایی کنیم.
۰۲۱۸۸۸۶۵۰۶۹
با تشکر

دسته بندی ها
آخرین مطالب