تهویه مطبوع و سرمایش

بخش مطالب تهویه مطبوع و سرمایش وبلاگ تیک سرویس، جهت ارائه مطالب آموزشی در خصوص نحوه کار انواع تجهیزات و سیستمهای سرمایشی و تهویه مطبوع تدارک دیده شده است.
در این بخش نحوه کار انواع سیستمهای سرمایشی، تهویه مطبوع و تجهیزات مربوطه ارائه میگردد. برای تکنسینهای عزیز، این امکان فراهم شده تا با استفاده از مطالب این بخش بتوانند سریعتر دستگاه های معیوب را عیب یابی نمایند.
از شما عزیزان تقاضا میشود، در انتهای مطالب هر بخش، نظرات و پیشنهادات خود را برای ارتقاء مطالب این وبلاگ ارائه بفرمائید.

نمایش مطالب

موتورخانه و گرمایش

بخش مطالب موتورخانه و گرمایش وبلاگ تیک سرویس، جهت ارائه مطالب آموزشی در خصوص نحوه کار انواع تجهیزات و سیستمهای گرمایشی و موتورخانه تدارک دیده شده است.
در این بخش نحوه کار انواع سیستمهای گرمایشی و موتورخانه ها و تجهیزات مربوطه ارائه میگردد. برای تکنسینهای عزیز، این امکان فراهم شده تا با استفاده از مطالب این بخش بتوانند سریعتر دستگاه های معیوب را عیب یابی نمایند.
از شما عزیزان تقاضا میشود، در انتهای مطالب هر بخش، نظرات و پیشنهادات خود را برای ارتقاء مطالب این وبلاگ ارائه بفرمائید.

نمایش مطالب

اخبار تاسیسات

اخبار تاسیسات وبلاگ تیک سرویس، بنا دارد با تهیه و انعکاس اخبار مربوط به تاسیسات و محیط زیست گامی هر چند کوچک در مسیر اطلاع رسانی به شما عزیزان بردارد.
در این بخش آخرین مطالب روز تاسیسات، آئین نامه های مهندسی و استانداردهای مربوط به تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و اقدامات جدید در زمینه معرفی انرژی های تجدیدپذیر و استفاده بهینه آن در زندگی بشر ارائه میگردد.
از شما عزیزان تقاضا میشود، در انتهای مطالب هر بخش، نظرات و پیشنهادات خود را برای ارتقاء مطالب این وبلاگ ارائه بفرمائید.

نمایش مطالب