کنترل نسبت هوا گاز

کنترل نسبت هوا گاز

رگلاتور نسبت هوا گاز برای مصرف کننده با ظرفیت از کم تا زیاد کاربرد دارد. به گونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد.

کنترل نسبت هواگاز SET282

کنترل SET282 و SET285 می تواند به صورت های زیر استفاده شود:

1- رگلاتور فشار صفر که فشار خروجی را با کیفیت بالا مطابق با تنظیم انجام شده تثبیت می کند.

2- کنترل نسبت هوا گاز که نسبت فشار بین هوا و گاز را همواره ثابت نگه می دارد.

انتخاب محصول و چیدمان نصب آن تابع نسبت فشار ها به صورت زیر است:

1- فشار هوا به گاز با نسبت 1:1

2- فشار هوا به گاز از نسبت 1:2 تا نسبت 1:10

3- فشار هوا به گاز از نسبت 2:1 تا نسبت 10:1

 

نمایش بیشتر
بستن

پرفروش دسته


نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه