شیر قطع سریع فشار بیشینه گاز

شیر قطع سریع فشار بیشینه گاز

شیر قطع سریع فشار بیشینه SET275 با هدف ایمن سازی، جریان گاز را از بالا دست محدود می کند. بسته شدن جریان گاز به صورت خودکار وقتی اتفاق می افتد که فشار خط به فشار تنظیم شده در شیر قطع افزایش یابد. پس از بسته شدن، باز نشانی شیر صرفا به صورت دستی و پس از رفع عمل افزاینده فشار خط امکان پذیر است

پرفروش دسته


نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه