بررسی مبحث ۱۷ نظام مهندسی در خصوص دودکش

17-7-1 کلیات دودکش دودکش ها نقش اصلی در تخلیه محصولات احتراق مواد سوختی دارند و از آن جا که این محصولات حاوی مواد خطرناک، مسموم کننده، سوزاننده و آلاینده هستند، لزوم انتقال کامل آن ها به خارج از فضای ساختمان و پیشگیری از بروز هرگونه نشت یا ان...

ادامه مطلب