پکیج زمینی و اجزای آن کدام است
پکیج زمینی و اجزای آن کدام است

در گذشته برای تامین آب گرم خانه و حمام و سرویس های بهداشتی از موتورخانه و تجهیزات مربوط به آن استفاده می کردند. البته در حال حاضر باز هم موتورخانه ها وجود دارند ولی در بسیاری جاها جای خود را به پکیج زمینی داده و البته این یک جایگزینی بسیار به صرفه...

ادامه مطلب