اجزاء تشکیل دهنده پکیج شوفاژ دیواری و توضیح عملکرد هر قطعه
برای نصب اصولی و استاندارد پکیج دیواری به چه نک...

دستگاه پکیج دیواری وظیفه گرم نمودن رادیاتور های ساختمان و تامین آب گرم مصرفی در ساختمان را بر عهده دارد. پکیج دیواری به دلیل نداشتن منبع ذخیره آب گرم، امکان گرم نمودن رادیاتور ها و گرم نمودن آب گرم مصرفی را به طور همزمان ندارد و در طراحی سیستم اول...

ادامه مطلب