بیومس و تولید برق
بیومس و تولید برق

بیومس و تولید برق بیومس یا زیست توده، ماده ای است که در گذشته ی نزدیک جاندار بوده است. به عبارت دیگر بیومس شامل فضولات جانداران، ضایعات حاصل از جسد جانداران و هر چیزی که روزی جاندار بوده است، می باشد. نقطه مقابل بیومس، منابع فسیلی است. منابع فسیل...

ادامه مطلب