سرمایش اتاق سرور
تامین سرمایش اتاق های سرور

با توجه به افزایش چشم گیر حجم اطلاعات سازمان ها، بنگاه های اقتصادی، نگهداری و مدیریت آن ها از اهمیت فراوانی برخوردارمی باشد. بنابراین نیاز به مکانی امن و مطمئن برای تحقق این هدف بسیار احساس می گردد لذا از مدت زمانی نه چندان دور بحث ساخت مکانی با ن...

ادامه مطلب