تبرید
تبرید و زندگی

تاریخچه و کاربرد سیستم های تبرید در ابتدای پیدایش صنعت تبرید، دستگاه های موجود بزرگ و گران بودند و بازده بالایی نداشتند، همچنین باید فردی متخصص از آن ها نگهداری می کرد. به همین دلیل تبرید مکانیکی صرفا در کاربرد های محدودی مانند واحدهای تولید یخ، ...

ادامه مطلب