تعمیرات تخصصی دیگ و بویلر
مرکز تعمیرات تخصصی دیگ موتور خانه و بویلر

دیگ یا بویلر بویلر( دیگ بخار موتورخانه) مجموعه‌ای از لوله‌ها می باشد که از آن‌ ها برای انتقال گرمای تولیدی ناشی از فرایند احتراق به سیال استفاده می‌شود و در نهایت آب داغ یا بخار آب تولید می‌شود. در مرحله بعد، بخار یا آب داغ تولید شده، فشرده م...

ادامه مطلب