سیستم تهویه مطبوع بیمارستان ها 5
معرفی سیستم های تهویه مطبوع در بیمارستان ها

هدف از تهویه مطبوع در بیمارستان هدف از تهويه در بیمارستان، به دست آوردن هوای سالم برای تنفس، کاهش غلظت مواد آلاینده تولید شده در داخل بیمارستان و خروج آلاینده‌ها از بیمارستان است. با افزايش تعويض هوا به ميزان دو برابر، غلظت ذرات هوابرد در هوا نيز...

ادامه مطلب