کولر آبی یا کولر گازی کدام بهتر است
کولر آبی یا کولر گازی کدام بهتر است؟

تفاوت کولر آبی و کولر گازی در گذشته نه چندان دور تقریبا در همه خانه ها وجود یک کولر آبی ضروری و غیر قابل چشم پوشی بود. هوای خنک و البته احساس راحتی که این کولرها در فصل گرما ایجاد می کردند، باعث شده بود طرفداران زیادی داشته باشند. با پیشرفت تک...

ادامه مطلب