تعمیرات تخصصی مشعل موتورخانه
مرکز تعمیرات تخصصی مشعل

عملکرد کلی مشعل ها در مشعل های فن دارشروع عملکرد بر اساس فرمان ترموستات دیگ یا هیتر و طبق برنامه زمانبندی رله مشعل می باشد، به این ترتیب که ابتدا طبق فرمان رله فن هوادهی مشعل به مدت حدود ۳۰ تا ۶۰ ثانیه روشن شده و بعد ترانس جرقه زن مشعل شروع ب...

ادامه مطلب