انواع سیستم های گرمایشی قابل استفاده در مرغداری
انواع سیستم های گرمایشی قابل استفاده در مرغداری

در صنعت مرغداری نیاز به گرمایش به خصوص در دوران ابتدایی جدا شدن جوجه از مرغ و نیاز فراوان جوجه به گرما برای رشد کافی بسیار مهم می باشد. سیستم های گرمایشی مختلفی برای مرغداری وجود دارند که می توان با توجه به پارامترهایی مانند ابعاد، میزان گرمای مطل...

ادامه مطلب