سیستم گرمایش مرکزی چین - تیک سرویس
سیستم های گرمایشی در کشور چین

سرمای هوا در کشور چين به ويژه در نواحی شمالی و شرقی آن از جمله پكن پايتخت 25 ميليون نفری اين كشور از نيمه های مهر شروع می شود و تا آخر زمستان ادامه دارد، در فصل های پاييز و زمستان هوای اين منطقه چين بسيار سرد و خشك می شود و ورود جريان های سرد و خش...

ادامه مطلب