معرفی شرکت یونیکال/ UNICAL

تاریخچه شرکت یونیکال 1972: شرکت Unical ایتالیا با سرمایه ای حدود 5،000،000 لیر ایتالیا به منظور تولید اولین دیگ های فولادی تاسیس شد. 1973: اولین دیگ با سوخت دیزل با نام Piccola را ارائه داد. 1974: شرکت Unical دیگ های چوب سوز GS با قدرت ...

ادامه مطلب