فن 3
نقش فن در تهویه مطبوع

بادبزن یا فن مهم ترين وسيله در مدار تهويه می باشد و به كمك آن هوا در قسمت های مختلف شبكه جریان دارد. برای تهويه و هوا رسانی در چاه ها و تونل های شبكه معدن و تونل های عمرانی در مراحل حفاری از فن استفاده می شود. در حالت كلی فن از يك چرخ پره دار تشكي...

ادامه مطلب