گرمایش زمین-تیک سرویس
گرمایش کره زمین | دلایل و پیامدهای آن

گرمایش کره زمین از ابتدای قرن بیست و یکم دمای متوسط زمین ۰.۸ درجه افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود در صد سال آینده زمین بین ۱ تا ۶.۵ درجه نیز گرم‌تر شود. طبق گزارش ناسا ۹۷ درصد از دانشمندان علم هواشناسی بر این موضوع توافق دارند که گرم شدن کره‌ی...

ادامه مطلب