محاسبات سر انگشتی تاسیسات1-تیک سرویس
محاسبات سر انگشتی تاسیسات گرمایشی و حرارتی

محاسبات سر انگشتی پکیج در هنگام تهیه و خرید پکیج توجه به ظرفیت آن و قدرت گرمایش از اساسی ترین موارد انتخاب است، انتخاب سیستم گرمایشی مناسب با توجه به متراژ محیط، نوع کاربری ساختمان ( مسکونی یا تجاری) ، دمای معمول، نوع دودکش، میزان هوای گرم لا...

ادامه مطلب