محاسبات سر انگشتی تاسیسات1-تیک سرویس
محاسبات سر انگشتی تاسیسات سرمایشی

محاسبات سرانگشتی تاسیسات سرمایشی محاسبه بار برودتی: برای محاسبه سریع ظرفیت بار برودتی، مهم ترین گام محاسبه مساحت مفید فضای تهویه شونده است. برای محاسبه مساحت مفید کافی است که مساحت ساختمان را از مساحت دیوارها، سرویس بهداشتی، حمام و … ...

ادامه مطلب