CHP
CHP چیست

 CHP مخفف عبارت Combined Heat and Power می باشد، یعنی تولید همزمان دو نوع انرژی. به عبارت دیگر اگر شما از یک منبع انرژی دو نوع انرژی در محل مصرف دریافت کنید یک سیستم CHP دارید، استفاده از بخاری ماشین در زمستان یک مثال از سیستم CHP می باشد. در نیرو...

ادامه مطلب