خانه سبز 1
خانه سبز چیست

خانه سبز خانه ای است که با محیط زیست سازگار می باشد و همچنین تمرکز خود را بر انرژی، آب و مصالح ساختمانی معطوف کرده است. اجزاء تشکیل دهنده خانه سبز اجزای تشکیل دهنده خانه سبز در سطح جهانی تحت هیچ قرارداد و پروتکلی قرار ندارد. به طور کلی، خانه سبز...

ادامه مطلب