استاندارد های طراحی استخر 6
استاندارد های طراحی استخر

در این مقاله به بررسی الزامات طراحی تاسیسات استخر می پردازیم. امروزه پیچیدگی های فرایند طراحی به حدی است که این مقاله نمی­ تواند مهندسان مرتبط را از مطالعه منابع و دریافت مشاوره بی­نیاز سازد. با این وجود سعی شده است مطالب مفیدی در زمینه طراحی ارائ...

ادامه مطلب