تاریخچه شرکت آریستون و محصولات آریستون
تاریخچه شرکت آریستون و محصولات آریستون

پایه گذاری شرکت آریستون در سال ۱۹۱۱ توسط شخصی به نام ارل ریچاردسون انجام شد. اولین تولیدات این شرکت به تسترهای برقی اختصاص داشت به طوری که خیلی زود توانست با محصولات جنرال الکتریک و ادیسون الکتریک رقابت کند. در ادامه این شرکت انرژی خود را برای تول...

ادامه مطلب