اصول نصب پکیج دیواری و نکات فنی نصب پکیج گرمایشی
اصول نصب پکیج دیواری و نکات فنی نصب پکیج گرمایشی

اصول نصب پکیج دیواری و نکات فنی نصب پکیج گرمایشی قبل از اینکه اقدام به نصب پکیج گرمایشی کنیم باید موارد فنی زیر چک گردد: اول از همه باید از نظر نوع دودکش مورد بررسی قرار بگیرد. یعنی پکیج گرمایشی بر اساس نوع محفظه احتراق باز یا بسته دودکش ...

ادامه مطلب