علل افزایش فشار پکیج
دلیل افزایش فشار پکیج دیواری و زمینی

افزایش فشار پکیج یکی از مشکلات شایع در پکیج دیواری که ممکن است حین عملکرد پکیج رخ دهد، بالا رفتن فشار پکیج است. امروزه استفاده از پکیج گرمایشی به منظور تامین آب گرم مصرفی بهداشتی و آب گرم مورد نیاز مدار گرمایشی ساختمان به طور چمشگیری افزایش یافته...

ادامه مطلب