سیستم مدیریت هوشمند
معرفی تجهیزات اتوماسیون تهویه مطبوع

اتوماسیون ساختمان اتوماسیون ساختمان  (Building Automation) یک روش کنترل متمرکز اتوماتیک تهویه مطبوع (HVAC)، روشنایی و سیستم‌های دیگر ساختمان از طریق یک سیستم مدیریت ساختمان (Building Management System (BMS و یا سیستم اتوماسیون ساختمان Building Au...

ادامه مطلب