هیتر تابشی-تیک سرویس
سیستم های گرمایش هیتر تابشی

دلیل استفاده از گرمایش تابشی چیست؟ انواع هیتر های تابشی گرمایش تابشی یک تکنولوژی برای گرم کردن فضاهای داخلی و بیرونی است. گرمایش به وسیله انرژی تابشی هر روز مشاهده می‌شود، معمولی‌ترین مثال مشاهده شده گرمایش ناشی از آفتاب است. گرمایش تابشی غالباً...

ادامه مطلب
هیتر تابشی ، انواع هیتر تابشی و نحوه کار هیتر تابشی
هیتر تابشی ، انواع هیتر تابشی و نحوه کار هیتر ت...

هیتر تابشی چیست؟ نورخورشید با امواج قوی و فعل انفعلاتی که در سطح آن انجام می شود، می تواند انرژی بسیار زیادی را در طول شبانه روز از خود ساطع کرده و این انرژی در خیلی از کشورها مورد استفاده در زمینه های مختلف قرار می گیرد. هیترهای تابشی هم چیزی ...

ادامه مطلب