هیتر تابشی-تیک سرویس
سیستم های گرمایش هیتر تابشی

دلیل استفاده از گرمایش تابشی چیست؟ انواع هیتر های تابشی گرمایش تابشی یک تکنولوژی برای گرم کردن فضاهای داخلی و بیرونی است. گرمایش به وسیله انرژی تابشی هر روز مشاهده می‌شود، معمولی‌ترین مثال مشاهده شده گرمایش ناشی از آفتاب است. گرمایش تابشی غالباً...

ادامه مطلب