هیدرولیک سپراتور 5
هیدولیک سپراتور چیست

هیدرولیک سپراتور در مدارهای اولیه و ثانویه به عاملی نیاز داریم تا حلقه های اولیه و ثانویه را از هم جدا کنند که این کار را لوله مشترک انجام می دهد. همچنین در سیکل اولیه از ایر سپراتور برای خروج هوا از مدار و نیز صافی در قسمت مکش پمپ ها استفاده می ...

ادامه مطلب