سلول های خورشیدی
پنل های خورشیدی معکوس و تولید برق در شب

تولید برق در شب توسط پنل های خورشیدی آیا از سلول‌‌های خورشیدی می توانیم در شب هم انرژی تولید کنیم؟ اگر با سازوکار تبدیل انرژی در سلول فتوولتائیک آشنا باشید، چنین پرسشی به‌‌ نظرتان بسیار مسخره به نظر خواهد آمد، دانشمندان امروزه روی پنل‌ های خورشید...

ادامه مطلب