چین و اولین خورشید مصنوعی 4
چین و اولین خورشید مصنوعی دنیا

اولین خورشید مصنوعی جهان کشور چین در مرحله راه‌‌اندازی راکتور همجوشی هسته‌‌ای جدید خود می باشد که می‌‌تواند با شبیه‌‌سازی فرایند رخ‌‌داده درون خورشید، انرژی تولید کند. این راکتور با نام مستعار خورشید مصنوعی شناخته می‌‌شود و درصورت راه‌‌اندازی موف...

ادامه مطلب