جداکننده بخار
نحوه عملکرد سپراتور دیگ بخار

کاربرد و نحوه عملکرد سپریتور در دیگ بخار بخار تولیدی توسط دیگ بخار در بهترین حالت می تواند ضریب خشکی حدود ۹۵ درصد داشته باشد. اگر به هر دلیلی عملکرد دیگ بخار دچار اختلال شود این ضریب خشکی نیز کاهش پیدا می‌کند، از طرفی در خط انتقال بخار نیز بخشی ا...

ادامه مطلب