مبدل حرارتی صفحه ای و عملکرد مبدل حرارتی صفحه ای
مبدل حرارتی صفحه ای و عملکرد مبدل حرارتی صفحه ای

مبدل حرارتی صفحه ای چیست مبدل حرارتی صفحه ای به دستگاهایی گفته می شود که آب گرم مورد نیاز ساختمان را تامین می کند. در واقع این قطعه نوعی مبدل آبگرمکن بوده که آب گرم مورد نیاز در حجم کم ، متوسط و زیاد را تامین میکند. آنچه باعث اهمیت و وجه تمایز ...

ادامه مطلب