یونیت هیتر و عملکرد یونیت هیتر
یونیت هیتر و عملکرد یونیت هیتر

یونیت هیتر چیست؟ به یونیت هیتر دستگاه گرم کننده هم می گویند. این دستگاه برای گرم کردن هوای سالن های بزرگ و کارخانه و صنایع مناسب بوده و باعث گرم شدن هوای داخل آنها می شود. یونیت هیتر هم مانند همه دستگاهها و سیستم های گرم کننده از قطعات و اجزای مخ...

ادامه مطلب