کدهای خطا یا ارور پکیج دیواری ایران رادیاتور

پکیج ایران رادیاتور-تیک سرویس

در پکیج های دیواری ایران رادیاتور مدل آنالوگ روی پانل دستگاه چراغ هایی وجود دارد که در زیر هر چراغ عددی از ۳۰ تا ۹۰ درج شده است که این چراغ ها در حالت عادی و زمان کارکرد دستگاه از ۳۰ به صورت جفت جفت حرکت کرده و به ۹۰ خاتمه پیدا میکند . ولی در مواقع ایراد در قطعه ای از دستگاه این ایراد توسط برد الکترونیک دستگاه شناسایی شده و در مورد هر ایراد چراغ و یا چراغ های خاصی از دستگاه به صورت ممتد چشمک رده و سرویسکار را از خرابی کدام قسمت پکیج مطلع میسازد

جهت تشخیص عیب بوجود آمده در پکیج ایران رادیاتور بوسیله چراغ های تعبیه شده روی پانل دستگاه

به تصویر زیر دقت کنید در پکیج های آنالوگ که پانل پکیج شبیه به عکس زیر است باید بدین طریق عیب یابی نمایید :

کد خطای پکیج ایران رادیاتور

هنگام خرابی پکیج همانند تصویر یک یا چند چراغ با هم چشمک میزنند که این چشمک زدن مشخص میکند کدام قسمت پکیج ایراد پیدا کرده است { با توجه به تشریح کد های خطای زیر }

 

 

شرح عیب پکیج                     E , M , B             ۸۰       ۷۰        ۶۰       ۵۰       ۴۰       ۳۰

خرابی برد کنترل                                                 (۳۰ ,۴۰)

فعال شدن ترموستات ایمنی ۱۰۵                            ( ۸۰ )

افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از ۸۹ درجه              (۷۰)

سنسور شعله (یون)                                             (۷۰.۸۰)

عملکرد ضد یخ زدگی با پمپ روشن                       (۶۰.۸۰)

عملکرد ضد یخ زدگی با مشعل روشن                     (۶۰.۷۰)

باز شدن سنسور آب گرم                                       (۵۰.۸۰)

اتصال کوتاه شدن سنسور آبگرم                             (۵۰.۷۰)

سنسورشوفاژ مدار قطع شده                               (۵۰.۷۰.۸۰)

سنسور شوفاژ اتصال کوتاه کرده                            (۶۰.۵۰)

ترموستات ایمنی قطع کرده ولی دمای آب شوفاژ معمولی می باشد      (۴۰.۷۰.۸۰)

باز شدن پرشر سوئیچ آب                                      (۴۰.۷۰)

سنسور دود باز شده                                              (۴۰.۸۰)

پرشر هوا باز است  اما فن کار نمی کند              (۴۰.۶۰.۸۰)

پرشر هوا بسته است اما فن کار نمی کند           (۴۰.۶۰.۷۰)

 

 

کد خطا و ارور پکیج ایران رادیاتور مدل K

 

کد AF= سیستم ضد یخ زدگی

 

کد E1 = پرشر سوییچ آب در وضغیت قطع میباشد (مدار ان باز است)

 

کد E2= عیب یابی شعله (یون ) حین کار

 

کد E8 = ترموستات حدی ۱۰۵ درجه عمل کرده است (قطع است)

 

کد E10 = نشت دود به محیط(ترموستات دودکش قطع است)

 

کد E12-E30-E99= برد الکترونیک معیوب است

 

کد E31= ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد(اتصال کوتاه کرده است )

 

کد E32=ترمستور مدار شوفاژ اشکال است(مدار آن باز است )

 

کد E41= ترمستور آبگرم مصرفی اشکال دارد(اتصال کوتاه است)

 

کد E42 = ترمستور آبگرم مصرفی اشکال دارد (مدار آن باز است )

 

کد E50 = فن خاموش است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت وصل میباشد

 

کد ۵۱ E= فن روشن است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع میباشد

 

کد E81 = ترموستات حدی۱۰۵ درجه قطع کرده است ولی دمای انداز گیری شده توسط ترمستور طبیعی است

 

کد E91 = نوسان ولتاژ برق (بیشتر از ۲۶۰ ولت و کمتر از ۱۶۰ ولت)

 

کد خطا و ارور پکیج ایران رادیاتور مدل L

 

شرح عیب پکیج دیواری  ایران رادیاتور L                                  کد عیب

پرشر سوئیچ  آب در وضعیت قطع می باشد                                      E1

عیب یابی یون حین کار                                                                     E2

ترموستات حدی ۱۰۵ عمل کرده است                                                E8

نشت دود به محیط                                                                           E10

برد الکترونیک معیوب است                                                       E12  E30

ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد (اتصال کوتاه است)                      E31

ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد ( مدار آن باز است )                       E32

ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد (اتصال کوتاه است )                 E41

ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد ( مدار آن باز است )                   E42

فن خاموش است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت وصل است          E50

فن روشن است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت قطع می باشد         E51

ترموستات حدی ۱۰۵ قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی E81

پکیج بیش از حد گرم شده است بالاتر از ۸۹ و کمتر از ۱۰۵           E88

 

درج شده در

Leave a Reply

avatar
  تنظیم هشدار برای :  
هشدار برای
دسته بندی ها
آخرین مطالب